Πιστεύεις ότι δεν χρειάζεσαι το Facebook για προώθηση της εταιρείας σου; Πολλοί επιχειρηματίες πιστεύουν ότι λόγο της φύσεως της επιχείρησής τους, η παρουσία και η διαφήμιση στο Facebook δεν είναι...