Συχνά πολλοί πελάτες-κυρίως μικρών επιχειρήσεων- ζητούν την συμβουλή μου σχετικά με το τι διαφήμιση και προώθηση να φτιάξουμε σε παραδοσιακά μέσα όπως πινακίδες στον δρόμο, ή φυλλάδια για να μοιράσουν. Η απάντηση μου είναι πάντα αρνητική. Όταν έχεις περιορισμένο...