Πιστεύετε ότι δεν χρειάζεστε το Facebook για προώθηση της εταιρεία σας; Πολλοί επιχειρηματίες πιστεύουν ότι λόγο της φύσεως της επιχείρησης τους, η παρουσία και η διαφήμιση στο Facebook δεν είναι αναγκαία. Χάνετε μια μεγάλη ευκαιρία. Σε μια εποχή που η τεχνολογία στην...